ปรับแต่งเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจคุณ

การปรับแต่งระบบ (Customization) คือความเชี่ยวชาญของเราที่สั่งสมผ่านประสบการณ์นับสิบปี
ในการออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง และดูแลระบบคอนแทคเซ็นเตอร์ให้กับธุรกิจและองค์กรในหลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่งทำให้เราสามารถนำเสนอเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ตรงตามความต้องการของธุรกิจอย่างแท้จริง และติดตั้งร่วมกับระบบพื้นฐานหรือขั้นตอนการทำงานที่มีอยู่เดิมได้อย่างง่ายดายไม่มีสะดุด

นอกจากนี้ เรายังพัฒนาแอปพลิเคชันเสริมพร้อมใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบให้สามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะด้านของธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งทำให้เราโดดเด่นแตกต่างจากตัวแทน ASPECT และผู้ผลิตซอฟต์แวร์ CRM รายอื่นๆ ในตลาด

คุณภาพคือมาตรฐานของเรา

เราไม่เคยหยุดเรียนรู้ที่จะก้าวให้ทันเทคโนโลยีคอนแทคเซ็นเตอร์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
เพื่อพัฒนาบริการและโซลูชั่นของเราให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสูงสุด และตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า

บริการและโซลูชั่นของเราออกแบบมาเพื่อช่วยคุณให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า และมีประสิทธิภาพการให้บริการตามตัวชี้วัด (KPIs) ที่คุณกำหนดไว้ บริการและโซลูชั่นของเรากลั่นกรองจากองค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ ร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อเป็นเครื่องมือการทำงานที่ตอบโจทย์ครอบคลุมความต้องการในทุกมิติ ทั้งการจัดการขั้นตอนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการประสานงานกันอย่างเป็นระบบ รวมถึงการบริหารจัดการด้านคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการ ช่วยให้การบริการลูกค้าของคุณในทุกขั้นตอนมีความต่อเนื่อง คล่องตัว และสะดวกง่ายดายยิ่งขึ้นสำหรับทั้งลูกค้าและผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งประสบการณ์ทำงานที่ดีของเจ้าหน้าที่ย่อมสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

เครื่องมือติดตามแบบเรียลไทม์ของเราช่วยให้คุณรักษามาตรฐานการดำเนินงานและประสิทธิภาพการให้บริการที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการให้บริการที่เป็นเลิศและเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า นอกจากนื้โซลูชั่นของเรายังมีเครื่องมือวิเคราะห์และเก็บข้อมูลเชิงสถิติที่ชาญฉลาด ซึ่งช่วยให้ผู้จัดการและผู้บริหารมีข้อมูลเชิงลึกที่พร้อมนำไปใช้ต่อยอดในการวางแผนกลยุทธ์ด้านการสร้างประสบการณ์ลูกค้าและการตัดสินใจที่แม่นยำยิ่งขึ้น

เรามีบริการและโซลูชั่นหลากหลายที่มุ่งตอบสนองเป้าหมายทางกลยุทธ์ธุรกิจคุณและคุ้มค่าแก่การลงทุน

บริการและโซลูชั่นของเรา