ระบบคอนแทคเซ็นเตอร์บนคลาวด์ (Cloud Contact Center)

พร้อมรองรับการขยายตัวตามปริมาณงานในอนาคต มีค่าใช้จ่ายต่ำ แต่เปี่ยมประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ระบบคอนแทคเซ็นเตอร์บนคลาวด์ ของเทอราบิทช่วยให้องค์กรธุรกิจรับมือกับงานบริการลูกค้าสัมพันธ์ได้ตรงกับความต้องการ โดยระบบจะติดตั้งบนคลาวด์ จึงไม่จำเป็นต้องติดตั้งหรือดูแลระบบฮาร์ดแวร์อื่นใดนอกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ หูฟัง โทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ตที่เจ้าหน้าที่และทีมต้องใช้ล็อกอินเข้าระบบ ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการสามารถเข้าถึงระบบได้จากทุกที่ผ่านอินเทอร์เน็ต จึงเป็นโซลูชั่นที่พร้อมรองรับการขยายตัวตามปริมาณงานในอนาคตได้ง่าย มีค่าใช้จ่ายต่ำ แต่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ข้อดี

 • ติดตั้งง่ายและพร้อมใช้งานทันที
 • ลดภาระค่าใช้จ่าย ไม่ต้องเสียเวลาบริหารจัดการและดูแลระบบไอทีด้วยตัวเอง
 • เหมาะกับธุรกิจที่มีทรัพยากรไอทีจำกัด
 • เพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจและเจ้าหน้าที่ในการให้บริการได้จากทุกมุมโลก
 • เสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้สามารถจัดการข้อมูลลูกค้าจากหลากหลายช่องทาง นำไปสู่การให้บริการและการแก้ปัญหาด้วยความแม่นยำมากยิ่งขึ้นเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
 • รองรับการขยายตัวตามปริมาณงานในอนาคตได้ตามความต้องการ เช่น การซื้อสิทธิ์การใช้งานเพิ่มในบางช่วงเพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น
 • ลดภาระค่าใช้จ่าย ไม่ต้องลงทุนซื้ออุปกรณ์แบบระบบคอนแทคเซ็นเตอร์ที่ติดตั้งภายในองค์กร และลดต้นทุนการเป็นเจ้าของ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยโมเดลการชำระเงินแบบจ่ายตามจำนวนที่ใช้งานจริง
 • ระบบพัฒนาให้มีความปลอดภัยสูงขึ้นและสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง (เช่น เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการลูกค้าผ่านเครื่องมือสื่อสารไร้สายได้ทุกที่ทุกเวลา)
 • ผู้ให้บริการเป็นผู้รับผิดชอบดูแลด้านไอที รวมถึงการอัปเกรดและการบำรุงรักษาทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
 • สามารถเลือกได้ว่าจะติดตั้งบนคลาวด์แบบสาธารณะ หรือคลาวด์ส่วนตัว
 • สามารถเลือกได้ว่าจะติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ที่มีผู้เช่าหลายราย หรือเช่าเซิร์ฟเวอร์ของตนเอง จากผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูล
 • จัดเก็บข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ที่มีการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง และเป็นระบบเครือข่ายที่มีเสถียรภาพสูงในรูปแบบ Full Redundancy ณ ศูนย์ข้อมูลภายในประเทศที่ได้มาตรฐาน ISO 27001:2013, ISO/IEC 20001:2011 และ ISO 22301:2012 โดยมีสถานีสำรองถึง 3 สถานีทั่วประเทศ (บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) - อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์, อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ และจังหวะสระบุรี)
 • มีทีมผู้เชี่ยวชาญ on-call ให้บริการ