ร่วมเติบโตไปกับเรา

พบกับสถานที่และทีมงานที่มีเอกลักษณ์

วัฒนธรรมองค์กร

เราเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่รวมความหลากหลายไว้ด้วยกันจึงให้ความรู้สึกมีชีวิตชีวา
ที่นี่ เราหลอมรวมความกระตือรือร้น แรงบันดาลใจ และจินตนาการไว้ในทุกสิ่งที่เราทำ

เรามองหาคนที่รู้จักปรับตัว ช่างสงสัย และฉลาด เช่นคุณ มาร่วมงานกับเรา เราทำงานเป็นทีม
มุ่งผลลัพธ์ การคิดบวกและความอยากเรียนรู้ของคุณจะช่วยทำให้แบรนด์และองค์กรธุรกิจใกล้ชิด
กับลูกค้ายิ่งขึ้น

สวัสดิการ*
ค่าตอบแทนพิเศษ
 • เบี้ยขยันรายเดือน
 • ค่าภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ สูงสุด 1,200 บาท/เดือน
 • ค่าวิชาชีพ (ตามประสบการณ์) สูงสุด 5,000 บาท/เดือน
 • ค่าตอบแทนพิเศษตามผลงาน (ทักษะความรู้) สูงสุด 4,000 บาท/เดือน
 • ค่าตอบแทนพิเศษ (ตามคุณภาพการให้บริการ) สูงสุด 1,000 บาท/เดือน
 • ค่าตอบแทนพิเศษ (ตามประสิทธิภาพ) สูงสุด 1,000 บาท/เดือน
วันลา
 • วันลาพักร้อน สูงสุด 12 วัน/ปี
 • วันลากิจศาสนา สูงสุด 5 วัน/ปี
 • วันลากิจ 6 วัน/ปี
สวัสดิการอื่นๆ
 • เครื่องดื่มระดับพรีเมี่ยมฟรี วันละ 1 แก้ว
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ปรับค่าจ้างประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • ประกันสุขภาพ (ผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน) และประกันอุบัติเหตุ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ท่องเที่ยวประจำปี/งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

*ค่าตอบแทนพิเศษ วันลา และสวัสดิการอื่นๆ ขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัท และเป็นไปตามเงื่อนไขการว่าจ้างพนักงานแต่ละราย

เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน
ร่วมงานกับเทอราบิท