เราคือเทอราบิท


งานของเรา


เชื่อมโยงแบรนด์และธุรกิจกับเสียงของลูกค้า


เทอราบิท ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2550 เป็นการรวมตัวกันของผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระบบคอนแทคเซ็นเตอร์และการพัฒนาชอฟต์แวร์ประยุกต์เพื่อใช้งานบนเว็บ ที่เทอราบิท เราไม่เคยหยุดคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์การให้บริการระบบคอนแทคเซ็นเตอร์ครบวงจรสำหรับองค์กรธุรกิจหลากหลายประเภท อาทิ ธุรกิจสายการบิน อีคอมเมิร์ช สถาบันการเงิน ประกันภัย การให้ความช่วยเหลือด้านไอที และธุรกิจค้าปลีก


ผลิตภัณฑ์ บริการ และโซลูชั่นของเราสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการเฉพาะด้านของธุรกิจ เพื่อบรรลุ เป้าหมายสูงสุดในการให้บริการที่เป็นเลิศและมุ่งพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ลูกค้าพึงพอใจ เราไม่หยุดสร้างสรรค์มาตรฐานใหม่สำหรับธุรกิจคอนแทคเซ็นเตอร์ ที่เทอราบิท เราให้ความสำคัญกับการสื่อสารและสร้างความเข้าใจอันดีร่วมกันกับลูกค้าของเรา เพราะชื่อเสียงของลูกค้าคือหัวใจของเรา