ตำแหน่งงาน

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ศูนย์บริการคอนแทคเซ็นเตอร์ (บริการลูกค้าสัมพันธ์)
ความช่วยเหลือด้านไอที (IT Service/Helpdesk)
โปรแกรมเมอร์ (Programmer)
ตำแหน่งอื่นๆ

ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ กรุณาส่งหลักฐานการสมัครงานมาที่ HR@terrabit.co.th
หรือ คลิกที่นี่ เพื่อกรอกใบสมัครออนไลน์