ความช่วยเหลือและบริการด้านเทคนิคทางโทรศัพท์ (On-Call Engineer Support)

ดูแลระบบคอนแทคเซ็นเตอร์ของคุณให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์อยู่เสมอด้วยแผนบำรุงรักษารายปี ของเทอราบิท โดยจะเป็นการจัดทีมผู้เชี่ยวชาญเข้าไปที่ศูนย์บริการคอนแทคเซ็นเตอร์ของท่านทุกๆ 3 เดือน เพื่อตรวจสอบ ดูแล และปรับแต่งระบบให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ซึ่งจะช่วยป้องกันปัญหาการใช้งานที่สร้างความเสียหายและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม นอกจากนี้ บริการยังครอบคลุมความช่วยเหลือด้านเทคนิคทางโทรศัพท์โดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้คำแนะนำและช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที

ข้อดี

  • เข้าตรวจสอบ ดูแล และปรับแต่งระบบทุกๆ 3 เดือน
  • ให้บริการและความช่วยเหลือด้านเทคนิคทางโทรศัพท์
  • มีส่วนลดเมื่อต่ออายุในปีถัดไป