บริการให้เช่าเหมาระบบคอนแทคเซ็นเตอร์ (On-Premise System Rental)

โดดเด่นด้วยกลยุทธ์ที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการลงทุน (CAPEX) ยกระดับการควบคุมและความปลอดภัย พร้อมรองรับการขยายตัวตามปริมาณงานในอนาคต

บริการให้เช่าเหมาระบบคอนแทคเซ็นเตอร์ (On-Premise System Rental) ของเทอราบิทเป็นบริการที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นโดยการผสมผสานระหว่างโซลูชั่นที่ติดตั้งภายในองค์กรกับระบบคอนแทคเซ็นเตอร์แบบให้เช่า ซึ่งครอบคลุมทั้งระบบคอนแทคเซ็นเตอร์ และ โซลูชั่นสำหรับบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ที่ติดตั้งในสถานที่ตามที่ลูกค้ากำหนด บริการนี้ช่วยลดภาระในการจัดซื้อและซ่อมบำรุงฮาร์ดแวร์ โดยผู้ใช้บริการสามารถกำหนดรูปแบบกระบวนการทำงานต่างๆ ของคอนแทคเซ็นเตอร์ได้เอง ที่สำคัญคือระบบจะมีความปลอดภัยขั้นสูงสุดเนื่องจากฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ทั้งหมดอยู่ภายในพื้นที่เดียวกัน

ข้อดี

  • ไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนก้อนใหญ่ โดยเฉพาะในการจัดซื้อระบบโครงสร้างพื้นฐานสำหรับคอนแทคเซ็นเตอร์ที่มีค่าใช้จ่ายสูง (ได้แก่ การซื้อและการติดตั้งฮาร์ดแวร์)
  • ได้รับประโยชน์สองทาง ทั้งการจำกัดการเข้าถึงระบบที่สงวนสิทธิ์เฉพาะภายในองค์กร และสิทธิประโยชน์พิเศษสำหรับลูกค้าเช่าเหมา ได้แก่ การดูแลและความช่วยเหลือด้านเทคนิคอย่างทันท่วงทีโดยทีมผู้เชี่ยวชาญของเทอราบิท
  • พร้อมติดตั้งและสามารถอัปเดตให้เป็นเทคโนโลยีล่าสุดได้
  • เพิ่มความมั่นใจในความเสถียรของเครือข่ายและคุณภาพเสียง เนื่องจากเป็นระบบที่ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ต่างๆ ติดตั้งภายในองค์กรและเชื่อมต่อโดยตรง
  • ให้คุณจ่ายตามการใช้งานด้วยรูปแบบการจ่ายค่าเช่าที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เพียงชำระเป็นค่าใช้บริการรายเดือน ซึ่งจะช่วยให้คุณประหยัดรายจ่ายด้านการลงทุน (CAPEX) ได้มากขึ้น
  • ตอบโจทย์ความต้องการทั้งในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรไอทีและการดำเนินธุรกิจ เพราะเป็นโซลูชั่นที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต
  • มีทีมผู้เชี่ยวชาญ on-call ให้บริการ