แอปพลิเคชันด้านประการณ์ลูกค้า

แพลตฟอร์มบริหารประสบการณ์ลูกค้า แบบครบวงจรที่ปรับแต่ง
ได้อย่างยืดหยุ่นและตอบโจทย์ทุกความต้องการ

ความต้องการด้านบริการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ลูกค้าต้องการติดต่อผ่านช่องทางที่สะดวกที่สุด สำหรับลูกค้าในปัจจุบัน บริการที่ดีไม่ใช่แค่บริการเสริมแต่คือหัวใจสำคัญ การมอบประสบการณ์บริการ
ที่ลูกค้าต้องการต้องอาศัยระบบคอนแทคเซ็นเตอร์ที่ยืดหยุ่นและเชื่อถือได้

เป็นโซลูชั่นหนึ่งเดียวที่ได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำด้านระบบบริหารจัดการคอนแทคเซ็นเตอร์แบบครบวงจรที่เชื่อมโยงทุกช่องทางติดต่อแบบ อย่างแท้จริงสำหรับการติดตั้งทั้งแบบคลาวด์และในพื้นที่ ด้วยความสามารถหลากหลายที่ออกแบบเป็นการเฉพาะ
เพื่อให้คุณมั่นใจว่าสามารถบริหารจัดการคอนแทคเซ็นเตอร์ได้อย่างมีเสถียรภาพ ยืดหยุ่น และควบคุมได้เบ็ดเสร็จสมบูรณ์ที่สุด

บริหารจัดการง่ายและลดค่าใช้จ่าย

การรวมศูนย์ช่องทางการติดต่อช่วยลดความซับซ้อนยุ่งยาก ทำให้การจัดการงานง่ายขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการลงทุนเป็นเจ้าของระบบ ซึ่งหากทำได้ทั้งหมดนี้โดยไม่กระทบกับระบบเดิมที่มีอยู่ย่อมถือเป็นหัวใจของการรักษามาตรฐานและคุณภาพการให้บริการลูกค้า

เป็นแพลตฟอร์มการทำงานแบบครบวงจรและมีโครงสร้างไม่ซับซ้อน ช่วยให้คุณรวมศูนย์การให้บริการคอนแทคเซ็นเตอร์และการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจต่างๆ ไว้ด้วยกัน พัฒนาขึ้นด้วยมาตรฐานแบบเปิด จึงเป็นแพลตฟอร์มที่ทรงประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง สามารถเชื่อมต่อกับข้อมูลและฟีเจอร์อื่นๆ นอกระบบได้อย่างง่ายดาย

ไม่ใช่แค่รับรู้ แต่ต้องรับมือกับความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงได้

ตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที ความสามารถในการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มฟังก์ชันการทำงานให้ตอบโจทย์ความต้องการและส่งมอบบริการให้เร็วขึ้นได้กลายเป็นหัวใจสำคัญ เป็นโซลูชั่นที่เชื่อมโยงการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจในทุกช่องทางแบบ ที่ครอบคลุมที่สุด ด้วยออกแบบเป็นการเฉพาะเพื่อรวมศูนย์การทำงานของทุกช่องทางบนแพลตฟอร์มเดียว โดยสร้างบนสถาปัตยกรรมแบบ ทำให้ความสามารถต่างๆ ของระบบเป็นอิสระจากกัน ดังนั้นความผิดพลาดในจุดใดจุดหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนทั้งระบบ
คุณจึงเลือกใช้ฟีเจอร์ได้ตามความจำเป็นและเพิ่มความสามารถได้ง่ายๆ และรวดเร็วสอดคล้อง
กับความต้องการของธุรกิจ สามารถเชื่อมต่อได้กับทุกระบบ รวมถึง ของ และโปรแกรมบริหารจัดการกำลังคนและระบบสื่อสารต่างๆ

ปรับแต่งเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะด้านของคอนแทคเซ็นเตอร์

แพลตฟอร์มสำหรับงานบริการลูกค้าต้องสามารถตอบสนองความต้องการของธุรกิจได้ครบถ้วน เป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับการพิสูจน์จากผู้ใช้งานนับพันแล้วว่ามีความยืดหยุ่นสูง รองรับการกระจายสายและความต้องการของทีมงานทุกรูปแบบ ให้คุณปรับแต่งโซลูชั่น บริการ และค่าใช้จ่ายเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต เลือกเครื่องมือและทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับธุรกิจ ไม่จำเป็นต้องจ่ายเพื่อเครื่องมือที่คุณไม่ได้ใช้ ปรับเพิ่มหรือลดการใช้งานได้อย่างยืดหยุ่นเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณสายในแต่ละช่วง ให้คุณย้ายระบบไปตั้งบนคลาวด์เมื่อพร้อม มีฟีเจอร์ที่ต้องการครบถ้วน

พร้อมด้วยประสบการณ์และความสำเร็จ

คุณต้องการระบบคอนแทคเซ็นเตอร์ที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว และต้องมั่นใจได้ว่าทั้งโซลูชั่นและผู้ขายจะยังคงไม่หยุดพัฒนาและเติบโตในตลาด ขอให้คุณวางใจได้ว่าซอฟต์แวร์คอนแทคเซ็นเตอร์ของคุณเป็นโซลูชั่นที่พัฒนาจากประสบการณ์เกือบสามทศวรรษในธุรกิจเทคโนโลยีคอนแทคเซ็นเตอร์จนเป็นที่ยอมรับของตลาด ลูกค้านับพันในทั่วโลกต่างให้ความไว้วางใจใช้ระบบ ในแผนบริหารประสบการณ์ลูกค้า เป็นบริษัทชั้นนำเพียงหนึ่งเดียวที่เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งโซลูชั่นบนคลาวด์และติดตั้งในพื้นที่ จึงเป็นแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์ธุรกิจได้อย่างครบถ้วนทั้งในปัจจุบันและอนาคต

https://www.genesys.com/platform/pureconnect