แอปพลิเคชันสำหรับบริหารจัดการประสบการณ์ลูกค้าแบบ

พลิกโฉมธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ประสบการณ์ลูกค้าเป็นสมรภูมิใหม่ในการช่วงชิงความได้เปรียบในการแข่งขัน บริการที่รู้ใจทำให้ลูกค้ารู้สึกเป็นคนพิเศษ และการเข้าถึงง่ายจากทุกช่องทางทำให้แบรนด์คุณโดดเด่นแตกต่างและสร้างลูกค้าประจำ พลิกโฉมธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลพร้อมกับการบริการที่เป็นเลิศด้วย ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มระบบคอนแทคเซ็นเตอร์เพียงหนึ่งเดียวที่ตอบโจทย์
การบริหารจัดการประสบการณ์ลูกค้าแบบ สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่อย่างแท้จริง

ยืดหยุ่นเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า

ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะด้านของธุรกิจด้วย

เป็นโซลูชั่นสำหรับบริหารจัดการประสบการณ์ลูกค้าที่สามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็วและปรับแต่งได้ง่ายพร้อมให้คุณใช้งานได้ทันทีที่ต้องการ เชื่อมต่อได้กับทุกระบบที่คุณมีทำให้ยิ่งคุ้มค่ากับการลงทุน เชื่อมโยงทุกทีมที่ต้องเกี่ยวข้องกับลูกค้า ทั้งฝ่ายขาย การตลาด ไปจนถึงฝ่ายบริการและสนับสนุนหลังการขาย ให้คุณเลือกโมเดลการใช้งานที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ ทั้งแบบติดตั้งบนคลาวด์ ติดตั้งในพื้นที่ หรือการซื้อสิทธิ์ใช้งาน พร้อมปรับแต่งระบบได้หลากหลายตรงตามต้องการด้วยมาตรฐาน แบบเปิด ทำให้ธุรกิจคุณสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่เป็นเลิศ

บริการที่รู้ใจ

เป็นโซลูชั่นที่มีทั้งแบบติดตั้งบนคลาวด์และบนพื้นที่ โดยผสมผสานข้อมูลพฤติกรรมลูกค้าแบบเรียลไทม์ ร่วมกับระบบกระจายสายอัจฉริยะและเทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยเครื่องมือที่ใช้งานง่ายและ
มีเสถียรภาพ ช่วยให้คุณให้มอบประสบการณ์ลูกค้าที่เหนือความคาดหมาย ด้วยบริการที่ทั้งรู้ใจ
และเชื่อมโยงทุกช่องทางการติดต่ออย่างราบรื่นไร้รอยสะดุด ทั้งสายสนทนา วิดีโอ แชต อีเมล เว็บไซต์ ไร้สาย โซเชียล และการส่งข้อความผ่านแอปฯ

ด้วยมาตรฐาน แบบเปิด ทำให้คุณสามารถปรับแต่งระบบได้หลากหลายตรงตามต้องการ เพื่อให้บริการมีประสิทธิภาพและสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่เป็นเลิศ

เข้าถึงลูกค้าทุกกิจกรรม

เป็นแพลตฟอร์มบริหารประสบการณ์ลูกค้าที่ช่วยคุณสร้าง และสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีขึ้นด้วยการให้บริการแบบ ที่เข้าถึงลูกค้าในทุกกิจกรรม

ครอบคลุมการติดต่อทั้งขาเข้าและขาออกในทุกช่องทางการติดต่อ

เชื่อมต่อช่องทางเสียงและดิจิทัลเป็นหนึ่งเดียว รวมถึง วิดีโอ แชต อีเมล เว็บไซต์ ไร้สาย โซเชียล และการส่งข้อความผ่านแอปฯ

เห็นบุคลากรทั้งหมดในระบบแบบเรียลไทม์ และจับคู่การติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสมที่สุดด้วยระบบพยากรณ์

ใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์ เพื่อสร้างบทสนทนาอัตโนมัติในระบบบริการตนเอง และกระจายสายไปยังเอเจนต์ที่เหมาะสมที่สุดด้วยระบบพยากรณ์

รับมือกับปริมาณการติดต่อที่เพิ่มมากขึ้นด้วยระบบอัตโนมัติและสร้างความโดดเด่นแตกต่างด้วยบริการที่ครบวงจร

ใช้ประโยชน์จากข้อมูลในระบบ และแอปพลิเคชันที่มีเพื่อทำให้ลูกค้ารู้สึกพูกพันกับแบรนด์อย่างแท้จริง

ให้เครื่องมือที่เจ้าหน้าที่ต้องการเพื่อความสำเร็จ

ประสบการณ์พนักงานมีความสำคัญไม่แพ้ประสบการณ์ลูกค้า นำทางพนักงานสู่ความสำเร็จด้วยเทคโนโลยี การฝึกอบรม ข้อมูล และความช่วยเหลือเพื่อช่วยให้เอเจนต์มอบประสบการณ์บริการที่ทั้งรู้ใจและมีประสิทธิภาพ

เป็นโซลูชั่นสำหรับคอนแทคเซ็นเตอร์ที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่มีข้อมูลและความรู้จากการเชื่อมต่อกับระบบ รวมถึงแอปพลิเคชันอื่นๆ และคลังความรู้ จึงสามารถจัดการการติดต่อและงานต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ ด้วยความสามารถในการเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ของธุรกิจ จึงทำให้บุคลากรทุกฝ่ายสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างไร้รอยสะดุด และจัดความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้สามารถยกระดับประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรบุคคลในทุกๆ ช่องทางได้ด้วยระบบพยากรณ์
การวางแผนกำลังคน การจัดตาราง การติดตามมอนิเตอร์และปรับเปลี่ยนแบบเรียลไทม์ จับคู่ทุกการติดต่อและงานต่างๆ กับเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสมที่สุด

ตอบทุกโจทย์ความต้องการของธุรกิจ

ความสำเร็จของบริษัทคุณขึ้นอยู่กับประสบการณ์ลูกค้า จะช่วยให้คุณตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจ

    เห็นภาพ ทั้งหมดของทุกช่องทางทั้งเสียงและดิจิทัล ช่วยให้สามารถวัดผล เข้าใจ
    และปรับปรุงดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพของคอนแทคเซ็นเตอร์ มอนิเตอร์การติดต่อแบบเรียลไทม์เพื่อเข้าใจสถานการณ์และสามารถตัดสินใจดำเนินการใดๆ ได้อย่างทันท่วงทีและมีข้อมูลรอบด้าน รายงานที่ดูง่ายและปรับได้เพื่อใช้เป็นข้อมูลเชิงลึกในการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงาน
    และสร้างประสบการณ์บริการที่ลูกค้าพึงพอใจ เห็นรูปแบบการติดต่อของลูกค้าเพื่อนำไปพัฒนาประสิทธิภาพบริการและการสร้างประสบการณ์ลูกค้าให้ตอบโจทย์ยิ่งขึ้น

https://www.genesys.com/platform/pureengage