เจ้าหน้าที่บริการด้านเทคนิคประจำที่สถานที่ลูกค้า (On-Site Service Desk)

เราให้บริการส่งผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคทั้งวิศวกรและโปรแกรมเมอร์ที่มีทักษะและได้รับการรับรองไปประจำที่สถานปฏิบัติงานของคุณ เพื่อช่วยดูแลระบบคอนแทคเซ็นเตอร์ของคุณให้ทำงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ให้คุณหมดกังวลและสามารถทุ่มเทกับงานที่ถนัดได้อย่างเต็มที่ ทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

บริการของเราครอบคลุมการบริหารจัดการบุคลากรอย่างครบวงจร ตั้งแต่การสรรหา จ่ายค่าจ้าง จัดกะ ดูแลวันปฏิบัติงานและวันลา การฝึกอบรม ไปจนถึงการมอนิเตอร์ผลการปฏิบัติงานและการควบคุมคุณภาพบุคลากร ซึ่งเจ้าหน้าที่ของเราจะได้รับการอบรมทุกโปรเจกต์อย่างครบถ้วนและต้องผ่านการทดสอบตามมาตรฐานที่กำหนดก่อนจะส่งไปประจำโปรเจกต์ต่างๆ

แผนการบริหารและจัดการกำลังคนของเราใช้มาตรฐานค่าเทียบเท่าพนักงานเต็มเวลา ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าบริการของเรามีแผนสำรองรองรับ เพื่อให้คุณมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคที่มีทักษะและความชำนาญเฉพาะโปรเจกต์พร้อมปฏิบัติงานทดแทนเสมอไม่ว่าจะในกรณีลาใดๆ ก็ตาม

โมเดลสนับสนุนธุรกิจนี้ช่วยให้คุณปรับกำลังคนด้านไอที รวมถึงทักษะและความช่วยเหลือทางเทคนิคให้สอดคล้องกับความต้องการ ทั้งยังตอบโจทย์ด้านข้อตกลงการบริการ หมดปัญหาขาดแคลนบุคลากร และช่วยให้ศูนย์บริการคอนแทคเซ็นเตอร์ของคุณให้บริการได้อย่างราบรื่น

ข้อดี

  • มีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองจาก ASPECT โดยเฉพาะ
  • มีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในโปรแกรม MAXAR CRM โดยเฉพาะ
  • สามารถปฏิบัติงานตามเวลาที่ลูกค้ากำหนด