บริการสร้างศูนย์บริการคอนแทคเซ็นเตอร์พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเช่า
(Dedicated Site & Facilities Rental)

สิทธิ์ขาดในการกำกับดูแลสถานที่ เป็นพื้นที่ส่วนบุคคล มีความคล่องตัวและไม่ต้องลงทุนสูง

การซื้อขาดทั้งระบบต้องใช้เงินลงทุนสูงและสร้างภาระค่าบำรุงรักษา เทอราบิทจึงมีบริการสร้างศูนย์บริการคอนแทคเซ็นเตอร์พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเช่า ซึ่งออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจที่ต้องรองรับสายในปริมาณมาก และมีความต้องการด้านสถานที่และการดำเนินงานเฉพาะตัว บริการของเทอราบิทครอบคลุมการสร้างศูนย์บริการคอนแทคเซ็นเตอร์ครบวงจร ทั้งการออกแบบการก่อสร้าง การตกแต่งสถานที่ รวมถึงการติดตั้งฮาร์ดแวร์และระบบเครือข่าย

ข้อดี

  • บริการสร้างศูนย์บริการคอนแทคเซ็นเตอร์แบบครบวงจรในพื้นที่ที่คุณกำหนด โดยออกแบบและติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกที่ตอบโจทย์ธุรกิจและงบประมาณของคุณ
  • สร้างบรรยากาศการทำงานที่ช่วยให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจ
    ด้วย การออกแบบสถานที่ อย่างพิถีพิถัน โดยคำนึงถึงผู้ใช้งานและคอนเซ็ปต์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะธุรกิจ
  • มีอุปกรณ์การทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ช่วยลดอัตราการลาออกของเจ้าหน้าที่ ทั้งยังดึงดูดผู้สนใจมาร่วมงานเพิ่มขึ้น
  • มีการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวสูงสุด ด้วยการป้องกันสถานที่จากบุคคลที่สาม ซึ่งสอดคล้องกับเงื่อนไขการให้บริการคอนแทคเซ็นเตอร์
  • มีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับขั้นตอนการทำงานได้โดยไม่เกิดความล่าช้า
  • ไม่ต้องลงทุนสูง