เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสัมพันธ์  (Outsourced Contact Center Agents)

การบริหารงานคอนแทคเซ็นเตอร์ด้วยตนเอง มีความยากลำบากและมีค่าใช้จ่ายสูงมาก เพราะต้องปวดหัวกับปัญหาขาดแคลนบุคลากรทำให้มีพนักงานไม่เพียงพอตลอดเวลา ดังนั้นการจ้างเจ้าหน้าที่คอนแทคเซ็นเตอร์จากบริษัทภายนอก
ดูจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด ซึ่งจะช่วยคุณแก้ปัญหากรณีเจ้าหน้าที่ขาดงานกระทันหันหรือสถานการณ์ฉุกเฉินอื่นๆ ได้อย่างทันท่วงที

บริการของเราคือการจัดหาเจ้าหน้าที่คอนแทคเซ็นเตอร์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางไปประจำที่ศูนย์บริการของคุณหรือสถานที่ปฏิบัติงานที่คุณกำหนด เพื่อให้บริการลูกค้าสัมพันธ์อย่างราบรื่นและเป็นมืออาชีพ บริการนี้ออกแบบมาเพื่อให้คุณใช้ทรัพยากรร่วม แต่สามารถบริหารจัดการต้นทุนค่าใช้จ่ายพร้อมๆ กับมอบประสบการณ์ลูกค้าที่ดีเยี่ยม นอกจากนี้ยังช่วยให้ศูนย์บริการคอนแทคเซ็นเตอร์ของคุณปรับเพิ่มหรือลดกำลังคนได้ตามความต้องการอย่างแท้จริง

บริการของเราครอบคลุมการบริหารจัดการบุคลากรอย่างครบวงจร ตั้งแต่การสรรหา ค่าจ้าง
จัดกะ ดูแลวันปฏิบัติงานและวันลา การฝึกอบรม ไปจนถึงการมอนิเตอร์ผลการปฏิบัติงาน
และการควบคุมคุณภาพบุคลากร เจ้าหน้าที่ของเราได้รับการอบรมอย่างครบถ้วนและต้องผ่านทดสอบก่อนจะส่งไปประจำที่ต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่ามีทักษะภาคปฏิบัติที่จำเป็น สามารถให้บริการที่ดีเยี่ยมและเป็นตัวแทนของแบรนด์คุณได้อย่างแท้จริง

แผนการบริหารและจัดการกำลังคนของเราจะจัดสรรบุคลากรตามมาตรฐานค่าเทียบเท่าพนักงานเต็มเวลา ซึ่งช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าบริการของเรามีแผนสำรองรองรับ เพื่อให้คุณมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะและความชำนาญเฉพาะโปรเจกต์ของคุณพร้อมปฏิบัติงานทดแทนเสมอไม่ว่าจะในกรณีลาใดๆ ก็ตาม

โดยสรุปแล้ว บริการของเราช่วยให้คุณยกระดับการบริการลูกค้าได้ตามต้องการ ลดค่าใช้จ่ายในการสรรหา ว่าจ้างและการอบรมบุคลากร โดยยังสามารถคงมาตรฐานการบริการที่ดีและทำให้ลูกค้า
พึงพอใจ