ผู้บริหารเทอราบิท

รู้จักผู้บริหาร และทีมงานผู้เชี่ยวชาญผู้ผลักดันความสำเร็จของเรา

มารู้จักผู้บริหารและบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ประสิทธิภาพ รวมถึงความทุ่มเทในการให้บริการลูกค้า ทีมผู้บริหารและทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเราผสานนวัตกรรมกับประสบการณ์ ความรู้ และความชำนาญในระบบคอนแทคเซ็นเตอร์ เพื่อสร้างสรรค์รูปแบบการบริการและการติดต่อสื่อสารที่ช่วยให้องค์กรธุรกิจ
สามารถตอบโจทย์ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง

ผู้ก่อตั้ง

ณัฐดิษฐ์ ฐิตธีรโรจน์

กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (CEO)

“คิด ฝัน แล้วลงมือทำเลย!”

ประวัติย่อ
จบการศึกษาด้านการจัดการนวัตกรรม (วท.ม.)
ประสบการณ์การทำงานเป็นผู้จัดการด้านไอทีประจำกระทรวงการคลัง
และตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขายประจำประเทศไทยของ ด้วยประการณ์และความชำนาญเกี่ยวกับซอฟต์แวร์และโซลูชั่นระบบคอนแทคเซ็นเตอร์ที่สั่งสมมากว่า 20 ปี
ได้กลั่นกรองเป็นความรู้เฉพาะทางและความเข้าใจด้านความต้องการเชิงเทคนิค ซึ่งช่วยให้บรรลุถึงการบูรณาการระหว่างเทคโนโลยีและเป้าหมายทางธุรกิจ

เมธัญกาญจน์ ชานลมัชฌการุณย์

กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ (COO)

“เมื่อเราพอใจในงาน เราจะตื่นเต้นกับทุกโอกาส มองเห็นความเป็นไปได้และรักทุกสิ่งที่ทำ”

ประวัติย่อ
ประวัติการศึกษาในสายวิชาที่ไม่ใช่ไอที (วรรณคดีอังกฤษ) เส้นทางธุรกิจเริ่มจากตำแหน่งบรรณาธิการ นักวิเคราะห์ธุรกิจ และผู้จัดการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์และเว็บแอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจ ด้วยพื้นฐานความรู้สายมนุษย์ศาสตร์ กอปรกับประสบการณ์คร่ำหวอดในวงการไอทีกว่า 20 ปี ได้กลายเป็นเป็นรากฐานความสำเร็จในทุกโครงการของเทอราบิท ด้วยกลยุทธ์การบริหารจัดการความคาดหวังของทั้งลูกค้าและผู้ใช้งานในเชิงรุก พร้อมนำเสนอเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ความต้องการและเป้าหมายของธุรกิจอย่างแท้จริง

ผู้ร่วมก่อตั้ง

เอกรินทร์ จิตรามัยกุล

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์อัจฉริยะ

“มาตรฐานคือแนวทางที่ต้องอัปเดตอยู่เสมอ”

ประวัติย่อ
ผู้อยู่เบื้องหลังผลงานสร้างสรรค์โซลูชั่นด้านการบริหารจัดการคอนแทคเซ็นเตอร์ที่เปี่ยมนวัตกรรมของเทอราบิท มีความชำนาญโดยเฉพาะในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์
การวิเคราะห์ระบบและเว็บแอปพลิเคชัน มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลแนวทางปฏิบัติตั้งแต่การพัฒนาจนส่งมอบเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเรามีคุณภาพ พร้อมด้วยฟังก์ชัน การใช้งาน การปรับขยาย และความปลอดภัย ได้มาตรฐานสูงสุดตรงตามความต้องการของลูกค้า

ทีมงานเรา

เราเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ แม้เรายังเป็นบริษัทเล็กๆ แต่ทีมของเราล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญ
มากฝีมือและประสบการณ์ เต็มไปด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์

เรามีวิศวกร ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีกว่า 60 คน ที่มีทักษะและความชำนาญในระบบคอนแทคเซ็นเตอร์โดยเฉพาะ ครอบคลุมทั้งระบบหน้าบ้าน และหลังบ้าน รวมถึงการติดตั้งและเชื่อมต่อระบบ

ทีม ของเราประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการกว่า 60 คน พร้อมดูแลให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมการติดต่อในทุกรูปแบบ รวมถึงการควบคุมคุณภาพและการจัดการกำลังคน ด้วยประสบการณ์งานบริการลูกค้าสัมพันธ์กว่า 20 ปี ในธุรกิจหลากหลายประเภท เช่น ค้าปลีก อีคอมเมิร์ซ สื่อบันเทิง และอสังหาริมทรัพย์

ฝ่ายสนับสนุนหลังบ้านของเรากว่า 20 คน คอยดูแลงานด้านธุรการ การเงิน บัญชี และทรัพยากรบุคคล

องค์กรเราเปรียบเสมือนวงออเคสตร้า ที่ทุกคนล้วนมีบทบาทสำคัญในการช่วยสร้างความสำเร็จ ซึ่งวัดกันที่คุณภาพของบุคลากร มิใช่จำนวน